0
Chúng tôi tạo cực kỳ những niềm tin.Một vài người trong chúng ta thích cái ý nghĩ là bây giờ chúng ta nghĩ là thật.Với ai đấy tạo ý sáng không hiếm. Chúng ta biết.Người này là thô bạo.Một người khác tự khiến trung

Comments